Hier volgen foto's van de repetitietijd van Myrtha's Poppourri: