Onze aktiviteiten zijn als volgt in te delen

 

Hoofdzaak is gezellig zingen met het koor iedere dinsdagavond in de schakel in Hooge Mierde.

Verzorgen van avondvullende optredens in de vorm van een revue.

Culturele aktiviteiten ondersteunen in de vorm van zang, dans en toneel.